Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Spółki W.EG Polska sp. z o.o.

 

Ochrona prywatności

Spółka W.EG Polska sp. z o.o. (zwana dalej "W.EG" lub „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez W.EG (zwane dalej "Serwisami"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem.

 

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisów gromadzone w następujący sposób:

 1. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
  1. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. W.EG zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.
  2. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika.

II. Administratorem danych zawartych w Serwisach jest W.EG Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Czochralskiego 11, 61-248 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  pod numerem KRS: 0000602101, NIP: 8943073330, REGON: 363729613, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 19 875 500,00 PLN. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. , ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018  r. poz. 1000)   oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Mechanizm cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych Serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach,
z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie. W.EG korzysta z narzędzi google analytics. służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisów. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez W.EG.

V. W.EG przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:

 1. właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
 3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisów, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. zapisaniu danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.

VI. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Serwisach administrowanych przez W.EG.

 1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:
  1. „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:
  1. „niezbędne” - pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa - pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” - pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” - pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań. 

VII. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:

 

VIII. W.EG informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

IX. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” na http://wszystkoociasteczkach.pl/.


Przetwarzanie danych osobowych

I. Dane zbierane w ramach Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisów.
W.EG gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, firma, NIP, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres E-MAIL, numer telefonu.

II. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z niezbędnymi działaniami związanymi
z realizacją umowy, w szczególności przetwarzaniem zamówień i zwrotów, wysyłaniem SMS-ów lub wiadomości E-MAIL (w zależności od przekazanych nam danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia, czy kontaktem w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.

III. Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przez W.EG  m.in.:

 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora,
 2. dochodzenia przez administratora roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. udziału w programie lojalnościowym,
 4. wysyłanie ankiet mających na celu uzyskanie jakości usług,
 5. zgłoszenie uczestnictwa konkursach organizowanych przez spółki zależne (Enexon Sp. z o.o.; Kaczmarek Electric S.A., FEGA Poland Sp. z o.o.),

IV. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są działania z zakresu marketingu
i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez W.EG lub spółki zależne, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Prosząc o wyrażenie zgody informujemy Użytkownika o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. W.EG zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu.

V. W.EG może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. imię, nazwisko) w celu złożenia reklamacji lub przedstawienia uwag. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

VI. Odbiorcami przetwarzanych przez W.EG danych osobowych będą  podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień lub reklamacji oraz systemów teleinformatycznych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Dane zbierane w ramach serwisów nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami W.EG. Dostęp do danych posiadają spółki zależne W.EG oraz współpracujące z W.EG firmy wspierające obsługę systemu, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.

VIII. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów, W.EG może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

IX. W.EG zapewnia Użytkownikom  realizację uprawnień wynikających z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres
e-mail: iod@wegpolska.pl

 

Bezpieczeństwo

I. W.EG dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim, w szczególności nieudostępnianie hasła do konta oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

II. Serwisy W.EG zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. W.EG nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

 

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisach, W.EG zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.​​​​​​

 

Szanowny Użytkowniku

na tej stronie internetowej stosujemy pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z niej. Dzieje się to poprzez zapisanie informacji na urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą witrynę. Dbając o Twoje prawo do prywatności, poniżej możesz ustawić swoje preferencje dotyczące stosowania plików cookie. Zmiana tych ustawień może być dokonana w dowolnej chwili. Należy jednak mieć na uwadze, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.

Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony. Stosowania tych plików cookie w ustawieniach preferencji nie możesz zmienić.

Więcej informacji o rodzajach stosowanych plików cookie znajdziesz w Polityce prywatności.

Zaznaczając Akceptuj wszystkie, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookie stosowanych na tej stronie. Zaznaczając poszczególne pola wyboru (checkboxy) przy danej kategorii stosowanych plików cookie, ustawiasz swoje preferencje, tj. akceptując lub nie dane pliki cookie.