Oddziały

Oddział: Wrocław

Oddział WROCŁAW

FEGA Poland sp. z o.o. – hurtownia elektryczna Wrocław

 • ul. Wagonowa 5-7
 • 53-609 Wrocław
 • GPS: N 51° 06′ 44,73″
 • E 16° 59′ 16,72
 • NIP 897-002-01-02
 • Regon 930165936
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział
 • Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Nr KRS 0000145138, Kapitał zakładowy: 14.206.000,00 zł.
 • Nr rej. GIOŚ E0002081WZ
 • Bank PEKAO S.A.  Nr 59 1240 6292 1111 0010 5549 0875